söndag 8 januari 2012

Läxa Procent, åk 9

1. Hur många procents rabatt får du om priset sänks
a) från 80 kr till 60 kr b) från 500 kr till 275 kr

2. Skriv som promille

a) 51/1000 b) 12/500 c) 3 % d) 0,8 %

3. Räkna ut och svara i grundpotensform

a) 2*10^3*3*10^2 b) 5,2*10^4*3*10^5

4. Antalet nyregistrerade motorcyklar ökade mellan åren 2010 och 2011 från 180 000 till 200 000. Hur stor var ökningen i procent?

5. Inför folkomröstningen om EMU ökade nej-sidan mellan två opinionsmätningar från 37 % till 42 %. Men hur mycket hade stödet ökat i

a) procentenheter b) procent

6. En rätvinklig triangel har kateterna 6 cm och 8 cm. Hur stor är triangelns

a) area b) omkrets.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar