onsdag 17 april 2013

Dissektion av grishjärta


Laboration hjärtat

Ni har fått ut ett grishjärta, som ni ska undersöka. Källor: Internet, andra informationskällor, utlämnad stencil och hjälp av kamrater. Hjälpmedel: våg, skalpell, dissektionsnålar, saxar, lupp och dissektionsbricka.
1. Väg hjärtat. Vad väger det? Väger det mer eller mindre än ett människohjärta? Jämför hur mycket en gris väger när den ska slaktas med vad en vuxen människa väger.
2. Blodet kommer till hjärtat i vener och lämnar det i artärer. Hur ser artärerna ut på det hjärta du undersöker?
3. Varför är det svårt att se venerna?
4.Vilken del av hjärtat (vänster eller höger) har tjockast muskelvägg? Mät den
tjockaste och tunnaste delen av kammaren med skjutmått. Jämför med de uppgifter
du har på människohjärtats storlek.
5.Varför tror du att den ena kammaren har tjockare muskelvägg än den andra kammaren?Redovisa era svar enskilt och maila till mig ( ni kommer bedömas individuellt trots att ni gör uppgiften i grupp)!

Lycka till!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar