fredag 1 februari 2013

Inför det muntliga testet

1. Nämn något som lyser med eget ljus och något som lyser med återkastat ljus.
2. Vad är diffus reflexion?
3. Vad är konkav spegel? Ge ett exempel hur det används i vardagen
4. Vad är konvex spegel? Ge ett exempel hur det används i vardagen
5. Vilket slags lins kan används som förstoringsglas?
6. Vilket slags linser används i glasögon för närsynta?
7. Vilka slags linser används det i läsglasögon för äldre?
8. Vilket slags linser används i glasögon för översynta?
9. Vad händer med ett vitt ljus som passerar ett prisma?
10. Vad är totalreflexion?
11. Vad är camera obscura?
12. Ange ett exempel på hur och var laser används.


Lycka till!!!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar