torsdag 6 september 2012

Hållbar utveckling, åk 9

Här kommer målen som vi kommer att jobba med i kemin:

Centralt innehåll

Kemin i vardagen och samhället

Människans användning av energi­ och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.

Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.

Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.

Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.


Uppgiften går ut på att ni ska göra en Keynote presentation på två saker inom hållbar utveckling. Välj att skriva om miljöavgifter, avfall, återvinning eller framställning av metaller, tungmetaller, papper och plaster.

Ni kan även välja en punkt från målen och göra en Keynote presentation om det. T.ex. skriva om processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten globalt och lokalt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar