tisdag 10 april 2012

Viktiga begrepp att kunna till kemi provet!

Vattnets kretslopp, lösningsmedel, avdunsta, pH-värde och dess användning, skillnaderna mellan surt, basiskt och neutralt, kunna beskriva ämnen som är kemiskt frätande och dess användning, hur mäter man surhet, vilka uppgifter har avloppsreningsverk och vattenreningsverk, exempel på svag och stark syra och dess användning. Kunna skillnaden och kemiska beteckningen på svavelsyra och salpetersyra, vad används mjölksyra till, kunna ange faktorer som leder till försurningar samt hjälpmedel mot försurningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar