söndag 2 oktober 2011

Matteläxa, åk 7, v.40

Läxa- Geometri

1. Hur många grader är
a) ett helt varv b) en rät vinkel c) ett helt varv

2. Emil köpte en påse med tolv bullar. Han fick betala 36 kr för bullarna. Hur mycket kostade bullarna?

3. Ange om vinkeln är spetsig eller trubbig.
a) 57° b) 80° c) 150° d) 90°

4. Räkna ut

a) 2435 + 738 b) 670-345 c) 6*45

5. Avrunda till en decimal.

a) 26,785 b) 132,4499 c) 0,08673

6. Räkna ut
a) 95/5 b) 412/4 c) 832/8

7. En film på tv börjar kl.20.25 och slutar kl.21.55.
Hur många minuter varar filmen?

8. Du har talet 45 678. Låt tiotalssifran byta plats med tusentalssiffran.
a) Vilket tal får du?
b) Hur stor blir skillnaden mellan de två talen?

9. Vilka av följande trianglar är likbenta, om två av vinklarna är
A. 40° och 110° B. 30° och 120° C. 35° och 115° D. 25° och 130°
b) Ge själv två andra förslag som ger likbenta trianglar.

10. Malins mamma arbetar 38 timmar per vecka och tjänar 90 kr i timmen. När hon arbetar övertid får hon mer betalt. En vecka jobbade hon 42 timmar och då tjänade hon 3868 kr. Hur mycket får Malins mamma mer per timme då hon arbetar övertid?

(Maila mig svaren senast torsdag 6/10)
Lycka till!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar