fredag 16 september 2011

Laborativ aktivitet, Geometri åk 8-9

Med målbild att skapa förståelse för vinklar och geometriska begrepp

A. ELEVINSTRUKTION

 1. Hitta/tillverka vinklar med kroppen.

Genom att hålla armar och ben i olika positioner kan man skapa vinklar. Det går även att hitta flera olika typer av vinklar naturligt på kroppen. Eftersök att förklara för andra hur vinkeln kan förändras och hur en liknande vinkel kan skapas med olika delar av kroppen.

 1. Hitta definierade vinklar.

Eftersöka specifika vinklar, såsom rät, trubbig och spetsig, med hjälp av er kropp.


 1. Hitta triangelformade föremål i din dagliga miljö.

Genom undersökningar i både bostaden och runt omkring er på skolan kan ni se att geometri existerar i flertalet olika platser.

 1. Skapa trianglar av sugrör. Rita upp dem skalenligt på tavlan.

Arbeta med utlämnade sugrör för att skapa en, eller flera, trianglar. Hur dessa konstrueras är upp till varje person/par, förslagsvis utan tejp eller saxar till en början. När trianglarna har skapats ska ni rita av era trianglar och beskriva vilken typ av vinkel varje vinkel är (rät, trubbig eller spetsig).

 1. Observera triangelns vinklar och sidor.

Genom att rita ett antal speciella trianglar kommer ni att se att många trianglar förekommer genom vridningar av figuren. Ger tre specifika mått alltid en triangel som ser likadan ut?

 1. Hitta egenskaperna och gruppera trianglarna i olika former.

Genom att skapa flertalet olika trianglar kommer ni hitta att det finns några olika typer av trianglar som kan benämnas med något/några attribut som är likadana. Skapa olika kategorier för dessa och placera era trianglar i respektive kategori.

 1. Vinkelsumman i en triangeln är alltid180o . Riv av triangelns hörn och placera dem på en rät linje, dra slutsatsen.

Genom att skapa en godtycklig triangel går det att visa att vinkelsumman i en triangel är 180o genom att riva av två hörn och placera dessa så att de skapar en rät linje med den tredje vinkeln.


pastedGraphic_4.pdfpastedGraphic_3.pdf

B. Mål inom elevförståelse

pastedGraphic.pdf

pastedGraphic_1.pdf

pastedGraphic_2.pdf


vinkelsumman i en triangeln är alltid pastedGraphic_5.pdfMål och syfte

 • Skapa förståelse för vinklar och hur dessa skapas
 • Ge en inblick till olika typer av vinklar
 • Observera och förstå triangelns egenskaper
 • Lära känna olika slags trianglar
 • Logiskt tänkande
 • Använda gradskivan på rätt sätt
 • SamarbeteInga kommentarer:

Skicka en kommentar