tisdag 30 augusti 2011

Broprojekt, åk 9Teknik, Broprojekt. 
 Syfte och mål:
Eleven kommer att
 • kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna
 • kunna analysera för- och nackdelar när det gäller teknikens effekter natur, samhälle och individens livsvillkor,
 • kunna göra en teknisk konstruktion med hjälp av en skiss, ritning eller liknande stöd och beskriva hur konstruktionen är uppbyggd och fungerar
Arbetsuppgifter
Eleven ska skriva ett individuellt arbete om broar.
I arbetet ska följande finnas med:
 • Människans behov av broar, förr och nu. Drivkrafter bakom den tekniska utvecklingen.
 • Vilka byggmaterial man använder och har använt till broar genom tiderna.
 • Olika slags byggteknik genom tiderna
 • Fakta om kända broar, långa broar m.m. 
 • Tankar och åsikter om teknikens utveckling och konsekvenser för människa, natur och samhälle.
Eleven ska även välja en bro som du vill ta reda på mer om och skriva om denna bro i sitt arbete.
2.  Eleven ska tillsammans med en kamrat:
 • Rita en teknisk ritning av den bro som de ska bygga. Ritningens skala är 1:2.
 • Bygga en bro efter ritningen.
För att eleven skall lyckas med sin bro:
 • Bron ska vara minst 60 cm lång och det får endast två fasta punkter på marken.
 • Bron ska vara tekniskt möjlig att göra i verkligheten.
 • Bron ska klara en vikt på minst 10 kg och en leksaksbil ska kunna passera den.
Bedömningsgrunder
 1. Skriftligt arbete
  • förmågan att söka fakta på egen hand och att granska den kritiskt
  • egna initiativ och idéer, studieplanering och struktur
  • förmåga att uttrycka sig på ett personligt sätt och att framföra sina åsikter om det aktuella ämnet
 1. Byggprojekt
  • Hur man genomför arbetet med att göra en teknisk konstruktion utifrån den ritning man presenterat
  • Självständighet och kreativitet
  • samarbetsförmåga
Att skriva ett eget arbete
pastedGraphic.pdf
1.  Framsida
  • Rubrik
  • Ditt namn
  • Klass
  • Datum
  • Om du vill ha en bild på framsidan aka bilden ha en tydlig koppling till innehållet
2. Innehållsförteckning
 • Rubriker
 • Sidnummer
3. Inledning
 • I inledningen beskriver du vad du tänkte skriva om.
 • Här skriver du dina frågeställningar.
 • Du kan beskriva hur du har tänkt gå tillväga för att få svar på dina frågor.
 • Observera att inledningen skrivs när hela arbetet är klart.
 • Då ska man klart kunna läsa att svar på frågeställningar går att fnna i arbetet.
4. Faktadel
 • I denna del finner man svaren på dina frågeställningar.
 • Du ska skriva med egna ord och endast med ord som du själv förstår.
 • Om du använder bilder i ditt arbete (positivt med bilder som du själv gör) ska du skriva bildtexter.
5. Diskussion
  • Här ska du tycka till och diskutera det du läst om det aktuella ämnet.
  • Är det något du blivit förvånad över?
  • Är det något som du tyckt var speciellt intressant?
  • Motivera alltid dina åsikter.
6. Avslutning
 • Här berättar du vad du tyckt om att arbeta med detta ämne.
 • Fick du svar på dina frågor? Varför/varför inte?
7. Källförteckning
 • Författare, titel (tryckår)
 • Internetadresser
 • Bildkällor
 • Intervjuer
Tips när du skriver att eget arbete
Innan du börjar skriva är det viktigt att fundera över hur man ska planera sitt arbete.
 • Vad vet du redan? Anteckna stödord eller gör en mindmap.
 • Vad vill du veta? Anteckna frågor.
 • Var kan jag finna fakta? Böcker, Internet, Intervjuer. …
 • Var noga med att anteckna alla källor som du använder, även vid intervjuer.
 • När du skriver faktadelen är det bar att dela texten i passande rubriker.
 • När du anser att du är färdig med ditt arbete så be någon att läsa igenom vad du har skrivit.
 • Bearbeta arbetet kontinuerligt så att du kan lämna in det i tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar